email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Συντονιστικής Επιτροπής της Οργάνωσης Μελών Νότιας Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Δήμαρχο Δ.Δίου-Ολύμπου κ.Γερολιόλιο Βαγγέλη.

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Πιερίας
διαφήμιση

Με το Δήμαρχο Δ.Δίου-Ολύμπου κ.Γερολιόλιο Βαγγέλη συναντήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 08/04/2022 στο Δημαρχιακό Μέγαρο αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Οργάνωσης Μελών Νότιας Πιερίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Τέθηκαν τα ζητήματα της επισιτιστικής κρίσης και της ακρίβειας που μαστίζει όλους τους πολίτες και περισσότερο τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού.

 1. Όσον αφορά την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE A.E. από κοινού με τον ΟΤΕ Α.Ε. 100 m ανατολικά του Δημοτικού Σταδίου Λιτοχώρου, από την έρευνα που κάναμε διαπιστώσαμε ότι :
  α) Η έκταση χωροθέτησης του σταθμού σύμφωνα με τον προσωρινό δασικό χάρτη της Δημοτικής κοινότητας Λιτοχώρου είναι δασικού χαρακτήρα, δεν βρίσκεται σε Δημόσιο κτήμα και είναι εκτός της περιμέτρου του ΤΟΕΒ Ενιππέως. Τα στοιχεία έχουν προσωρινή ισχύ μέχρι την κύρωση του δασικού χάρτη. Στη συνέχεια θα είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού.
  β) Σύμφωνα με τη γνωμάτευση της ΕΕΑΕ(Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) και τη χορήγηση Άδειας της ΕΕΤΤ, θα εγκατασταθούν στο συγκεκριμένο ιστό, ύψους 31,25 m, τρεις κεραίες εκπομπής-λήψης στη ζώνη των (800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz), έως έξι μικροκυματικές κεραίες της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. και τέσσερις μικροκυματικές κεραίες του φιλοξενούμενου σταθμού κεραιών της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. Ο ιστός απέχει 220 m από το 4ο Νηπιαγωγείο Λιτοχώρου και τη Δημοτική βιβλιοθήκη, 310m από το κλειστό Γυμναστήριο Πύρρος Δήμας. Κατά την γνωμάτευση εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 35 Ν.4635/2019 σύμφωνα με την οποία τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των νομίμων ορίων ακτινοβολίας. Η ΕΕΑΕ υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.
  γ) Στις 26/08/2019 ο Φορέας διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου γνωμοδοτεί θετικά στην εγκατάσταση της κεραίας με μια σειρά δεσμεύσεων και στις 18/10/2019 το τμήμα περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας αποφασίζει την επιβολή πρόσθετων όρων στο συγκεκριμένο έργο όπως “1.να προηγηθεί εκ νέου αναζήτηση της περιοχής με τη μεγαλύτερη δυνατή καταλληλότητα….2. Να εξασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή αισθητική αλλοίωση του τοπίου…”
  δ) Η ΥΔΟΜ Κατερίνης προχώρησε στην υπ’ αριθμ. 167529/14-10-2020 Έγκριση Δομικών κατασκευών κεραίας.
  ε) Επίσης ο Δήμαρχος ρωτήθηκε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εγκατεστημένης κεραίας στα Σιλό – Διασταύρωση.
  Ο Δήμαρχος πρότεινε να αιτηθεί ο Δήμος τον συνεχόμενο έλεγχο των ορίων έκθεσης σε ακτινοβολία όταν στον ιστό αναρτηθούν οι κεραίες και να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.
  Η αντιπροσωπεία, πρότεινε να μετακινηθεί η κεραία βορειότερα και σε απόσταση τουλάχιστον 500 m από τον οικισμό και έξω από τη ζώνη Γ του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου. Επιφυλασσόμαστε να ελέγξουμε και εμείς με ανεξάρτητο επιστήμονα τα επίπεδα ακτινοβολίας στην περιοχή.
 2. Στις 16.02.2022 εγκρίθηκε η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΔΟΛ για το 2022 χωρίς να γίνει η Δημόσια Διαβούλευση που από του βήματος του ετήσιου απολογισμού υποσχέθηκε ο Δήμαρχος στους πολίτες. Προ ημερών και μετά από μια εποικοδομητική συζήτηση με τον πρόεδρο και τον Διευθυντή της ΔΕΥΑΔΟΛ, αιτηθήκαμε και πήραμε τη μελέτη κόστους οφέλους η οποία επισυνάφθηκε στην Απόφαση.
  Από τη μελέτη προκύπτουν κατά την άποψή μας τα εξής συμπεράσματα
  Από το 2020 και μετά η ΔΕΥΑΔΟΛ εμφανίζει ζημίες. Το Έτος 2020 είναι ζημιογόνο με ζημία 212.312,73€.
  Αργήσαμε ένα χρόνο να πάρουμε αποφάσεις.
  το 80% των υδρομέτρων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου και Ανατ. Ολύμπου έχουν καταναλώσεις κάτω της δωρεάν κατανάλωσης των 150 m3/έτος.
  Η μέση τιμή του κυβικού, το οποίο χρεώνει η ΔΕΥΑΔΟΛ στους καταναλωτές, είναι 0,5350 €/κυβικό μέτρο. Το χρηματοοικονομικό κόστος ανά κυβικό ανέρχεται σε 0,6815 €/μ3. Η επιχείρηση πρέπει να καλύψει τη διαφορά και να ανακτήσει το κόστος το οποίο ανέρχεται σε 0,1621€/μ3. Χωρίς καμία περαιτέρω ανάλυση προτείνει 11 διαφορετικά Τιμολόγια, τα οποία και εγκρίθηκαν.
  Η μελέτη δεν ελέγχει το κόστος και το όφελος ύδρευσης-αποχέτευσης σε κάθε μία από τις περιοχές εφαρμογής των τιμολογίων, αλλά μειώνει τις δωρεάν καταναλώσεις από 150 m3 σε 120(60+60) m3 /έτος στις εντός σχεδίου περιοχές. Έτσι χωρίς καμία τεκμηρίωση προτείνει τιμολόγια
  όπως :
  α) για την εντός σχεδίου Δ.Ε. Αν. Ολύμπου από 150 €/έτος πλέον ΦΠΑ ύδρευση-αποχέτευση με δωρεάν κατανάλωση 150m3/έτος στα 110€/έτος με δωρεάν κατανάλωση 120 m3/έτος.
  β) Στην εντός σχεδίου Δ.Ε. Λιτοχώρου από 75€/έτος πλέον ΦΠΑ ύδρευση -αποχέτευση με δωρεάν κατανάλωση 150m3/έτος, σε 87,0€/έτος με δωρεάν κατανάλωση 120m3/έτος.
  γ) Στις εκτός σχεδίου περιοχές οι δωρεάν καταναλώσεις είναι στα 100m3/έτος και οι κλιμακωτές χρεώσεις είναι υπερβολικά αυξημένες.
  Παρατηρήσαμε ότι η Διοίκηση είναι απαραίτητο να λειτουργήσει με αίσθημα δικαίου και εφόσον δημιουργεί 11 διαφορετικά τιμολόγια σε διακεκριμένες περιοχές, οφείλει να ελέγξει ένα προς ένα τα κόστη σε σχέση με τα έξοδα που δημιουργούνται σε αυτές, και από αυτήν τη διαδικασία να προκύψει το ύψος του κάθε τιμολογίου που θα επιβληθεί σε κάθε μια από αυτές. Σε δεύτερο χρόνο και μετά από δημόσια διαβούλευση θα παρθούν οι τελικές πολιτικές αποφάσεις.
  Ο τελικός μεταβατικός στόχος της ΔΕΥΑΔΟΛ θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο χωρικό τιμολόγιο σε ολόκληρο τον τομέα ευθύνης της.
  Προτείνουμε :
  Τη σύνταξη μελέτης κόστους-οφέλους ανά περιοχή εφαρμογής των διακεκριμένων τιμολογίων.
  Διερεύνηση τρόπων για οικονομία κλίμακος στη διαχείριση της Εταιρίας όπως :
  υδρομαστεύσεις πηγών ειδικά στη Νότια Πιερία
  κατασκευή υποσταθμών μέσης τάσης για τη λειτουργία των αντλιοστασίων, ειδικά του Πλαταμώνα
  βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Βιολογικού με την αποφόρτιση του Δικτύου Αποχέτευσης από τα όμβρια (κατεβασιές στεγών ειδικά στο Λιτόχωρο – Λεπτοκαρυά) που το επιβαρύνουν.
  Λειτουργία του Βιολογικού με ίδια μέσα
  Δημιουργία κυττάρου υποδοχής της λυματολάσπης στο χώρο της ΔΕΑΔΟ.
  Προσπάθεια εντοπισμού των απωλειών νερού ύδρευσης.
  Συνέχιση της πολιτικής για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από την ΔΕΥΑΔΟΛ.
  Δημόσια διαβούλευση και σύνταξη οδικού χάρτη προς την εφαρμογή ενός ενοποιημένου τιμολογίου.
  Τελική Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι από την Οικονομική Επιτροπή.
 3. Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. 21158/15-7-2021 καταγγελία με θέμα “Έλεγχος ορίων γραμμής παραλίας και Αιγιαλού στη θέση Πλάκα της κτηματικής περιοχής του αγροκτήματος Λιτοχώρου εντός του οποίου είναι εγκατεστημένο το Δημοτικό Κατάστημα “ΜΥΛΟΣ” και μετά από αίτηση προς τον Δήμο, μας χορηγήθηκε το με αριθμ. πρωτ. 3240 οικ./01-02-2022 έγγραφο σύμφωνα με το οποίο όλα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις Οικ. Άδειες υπ’ αριθμ.292/94 και 213/08 και αφορούν το Δημοτικό κατάστημα “ΜΥΛΟΣ” είναι εντός του ορίου των τριάντα μέτρων που επιβάλλεται εκ του νόμου να είναι ελεύθερα.
  Επομένως τα υφιστάμενα κτίσματα δεν απέχουν την εκ του νόμου απαιτούμενη απόσταση των τριάντα μέτρων από την οριογραμμή αιγιαλού και παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία.
  Από έρευνα που κάναμε η γραμμή αιγιαλού καθορίστηκε στην περιοχή με το ΦΕΚ 826/28-8-1987.
  Επίσης μια λωρίδα του Δημοτικού κτήματος διέρχεται από το beachbar LEMOON. Παρατηρήσαμε ότι θα έπρεπε να εκμισθωθεί η εν λόγω εδαφο λωρίδα. Η Γενική Γραμματέας του Δήμου μας κοινοποίησε ότι ήδη υπάρχει ενεργό συμβόλαιο μίσθωσης της συγκεκριμένης επιχείρησης με αυτόν.
  Ο Δήμαρχος μας κοινοποίησε ότι θα προχωρήσει κατά το καθήκον του στις νόμιμες ενέργειες.
 4. Ρωτήσαμε τον Δήμαρχο για τις ενέργειες που κάνει σχετικά με τη διάβρωση των ακτών στο παραλιακό μέτωπο της Λεπτοκαρυάς από τέρμα κατασκηνώσεων ευαγγελικών έως τον χείμαρρο Ζηλιάνα. Μας κοινοποίησε ότι έγινε ο επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού στο παραπάνω τμήμα με το ΦΕΚ999Δ/21-12-2021. Από εδώ και πέρα η διευθέτηση του παραλιακού μετώπου θα πάρει το δρόμο της.
 5. Καταγγείλαμε την παράνομη στάθμευση λεωφορείων αλλά και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στον κεντρικό δρόμο του Πάρκου της Λεπτοκαρυάς. Ο Δήμαρχος μάς γνωστοποίησε ότι δεν έχει Δημοτική Αστυνομία και κατ’ επέκταση είναι δύσκολο να ελεγχθεί ολόκληρος ο Δήμος.
 6. Παρατηρήσαμε ότι η παραλιακή οδός Αντωνιάδη στη Λεπτοκαρυά έχει εκτεταμένες φθορές και απαιτείται τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα αλλά και επαναχάραξης της σε ορισμένα σημεία ώστε να αποστραγγίζεται επαρκώς. Γενικά σε όλο το Δήμο απαιτούνται παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων. Ο Δήμαρχος μάς είπε ότι θα το λάβει υπόψη του.
 7. Σχετικά με τις εξελίξεις για το θέμα της παλιάς γραμμής Πλαταμώνα, ενημερωθήκαμε για τα παρακάτω:
  Α. Στο τμήμα από Γαλαρία μέχρι Σταβέντο δεν μπορεί να γίνει τίποτα τουλάχιστον μέχρι το 2026 καθώς υφίστανται μισθώσεις σε ιδιώτες.
  Β. Στο τμήμα από Σταβέντο μέχρι οδό Αγ. Παντελεήμονος (Σούσουρο) υπάρχουν ενέργειες σε εξέλιξη για την αδειοδότηση εγκιβωτισμού των γραμμών 3 και 4 και κατασκευής δρόμου ήπιας κυκλοφορίας με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας κατάντη του τοιχίου που οριοθετεί την περιοχή του παλιού σταθμού.
  Γ. Στο τμήμα από την οδό Αγ. Παντελεήμονος (Σούσουρο) μέχρι το Σιδ. Σταθμό Ν. Πόρων, που υπενθυμίζεται ότι βάσει πρόσφατης απόφασης το δίκτυο χαρακτηρίστηκε καταργημένο, υπάρχει σε εξέλιξη ΣΔΙΤ για την αξιοποίηση της έκτασης των περίπου 80 στρ. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τη Γαία ΟΣΕ παραχώρηση «κατά χρήση». Μετά από εισήγηση του δημοτικού διαμερίσματος Πλαταμώνος το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση ότι η όποια μελέτη θα περιλαμβάνει την αποξήλωση των γραμμών και την υποβολή ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης στη Γαία ΟΣΕ.
  Δ. Ο δήμαρχος επιπλέον μας ενημέρωσε ότι θα πέσει στο κενό οποιαδήποτε πρόταση για την παραχώρηση ή ανταλλαγή του ιδιοκτησιακού δικαιώματος από τη Γαία ΟΣΕ.

Θα παρακολουθούμε το θέμα στενά καθώς είναι ζωτικής σημασίας για τον Πλαταμώνα.

   Η
                                                  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ειδήσεις σε ετικέτες

Σχετικά άρθρα

Δήμος Δίου - Ολύμπου
Αντιμέτωποι με το Δήμο Δίου – Ολύμπου οι μικροϊδιοκτήτες της περιοχής του Λιτοχώρου. Επιχειρείται ο εκτοπισμός τους από τις ιδιοκτησίες τους με βάση τις κτηματολογικές εγγραφές

Tου Δημήτρη ΣιανίδηΔικηγόρου Κατερίνης Δικαιολογημένη αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσε σε

Δήμος Δίου - Ολύμπου
Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙΠΑΕ, o ΠΟΤΑΠ και ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανοίγουν τον δρόμο της προώθησης του προσβάσιμου τουρισμού σε τουριστικούς προορισμούς της Πιερίας

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο Λιτοχώρου,