Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι πρώτες συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2019.

Οι πληρωμές αφορούν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για την καλλιέργεια σκληρού σίτου, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, βρώσιμων οσπρίων, καρπών με κέλυφος, μήλων, πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών και ζαχαρότευτλων.

Για την καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών η τιμή θα κλείσει στα 26,7 ευρώ ανά στρέμμα, και για τα βρώσιμα όσπρια στα 28,9 ευρώ.