Συνεργείο Αυτοκινήτων Τζικακόλιας Θεόδωρος  1 χιλιομετρο Κατερίνης – Νέας  Εφέσου.

Και με νέο μηχάνημα ΦΡΕΟΝ R 1234 YF !