Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 (16η)Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 2Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της ΕλλάδοςΕισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 3Ορισμός υπαλλήλων που δύνανται να κινούν τους τηρούμενους στις τράπεζες λογαριασμούς του ΔήμουΕισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 4Έγκριση υπαγωγής του Δήμου Κατερίνης στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013 για οφειλές προς Δ.Ο.Υ της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε.Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020Εισηγητής: Δημήτριος Μορφακίδης, αντιδήμαρχος
 6Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΟΠΠΑΠ, του Δήμου Κατερίνης και του Επιμελητήριου Πιερίας για την οργάνωση και λειτουργία θεματικής εορταστικής εκδήλωσης ΧριστουγέννωνΕισηγητές: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος, Νικόλαος Τσιαμπέρας, Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ
 7Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ.23/17)Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
 8Τροποποίηση (4η) της απόφασης 562/2017 Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το έργο BIOWASTE (Biowastes Management in Touristic Areas”/”Αξιοποίηση Συστημάτων Πληρώνω ότι Πετώ και Αυτόνομοι Κομποστοποιητές στη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Τουριστικών Περιοχών” με ακρωνύμιο BIOWASTE) του Προγράμματος  Interreg IV Balkan Mediterranean 2014 – 2020Εισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
 9Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου (2019-2023), προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολήςΕισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
 10Έγκριση υποβολής αιτήματος και αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Πρόσκληση Χ, με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και εξουσιοδότηση του ΔημάρχουΕισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
 11Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Π. Κεραμιδίου του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
 12Έγκριση της υπ’ αριθμ. 05/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μηλιάς του Δήμου ΚατερίνηςΕισηγητής: Γεώργιος Τσιαλός, αντιδήμαρχος
 13Έγκριση της 257/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (ΑΔΑ:ΩΕΟ2ΟΕΤΡ-ΑΕΓ) με θέμα «Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Τριμελή επιτροπή μελών ΔΣ της ΔΕΥΑΚ (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1069/80 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4483/17)»Εισηγητής: Αστέριος Μπουσνάκης, Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ
 14Έγκριση της αριθμ. 51/2019 απόφασης του ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ. με θέμα «4η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»Εισηγητής: Σταύρος Χριστοφορίδης, Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεοφάνης Τερζόπουλος