Εθελοντική Αιμοδοσία Πέμπτη 18 Ιουνίου Στην Κοινότητα Αλωνίων.