Η νέα καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Πνεύμονα με την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ, της ΕΟΠΕ & της ΕΕΑΟ. Όλοι μαζί στην ενημέρωση του κοινού, για την πλόληψη ενός πολύ συχνού και επικίνδυνου καρκίνουhttps: