Πετρέλαιο θέρμανσης: Τέλος στη χρήση πετρελαίου για θέρμανση και κίνηση αυτοκινήτων μέχρι το 2050 προβλέπει η μακροχρόνια ενεργειακή στρατηγική που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου.

Στόχος του υπουργείου είναι τα επόμενα χρόνια η χρήση του πετρελαίου να αντικατασταθεί από αντλίες θερμότητας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις πόλεις και υβριδικά για υπεραστικές μεταφορές, βιοκηροζίνη για την τροφοδοσία των αεροπλάνων, βιοκαύσιμα στη ναυτιλία και αντικατάσταση του φυσικού αερίου από βιομεθάνιο, υδρογόνο και συνθετικό μεθάνιο.

Όπως προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός για την περίοδο 2020-2030 που παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, τελικός στόχος είναι το 2050 η ελληνική οικονομία να γίνει κλιματικά ουδέτερη, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο και με ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, σε συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.

Στο σχέδιο προβλέπεται:

– αύξηση της ζήτησης για ξυλεία (βιομάζα) που θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοκαυσίμων γεγονός που δημιουργεί δυνατότητες σημαντικής ανάπτυξης των ενεργειακών καλλιεργειών (ελαιοκράμβη, ηλίανθο, γλυκό σόργο, ζαχαρότευτλα, κτλ.)

– αύξηση της ξυλώδους βιομάζας, καλλιέργειες που όπως αναφέρεται θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν και να αυξήσουν κατά πολύ τη σημερινή γεωργική δραστηριότητα της Ελλάδας.

«Θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα για την επαναφορά εγκαταλελειμμένης γης στην καλλιέργεια σε μεγάλη κλίμακα. Ο ρόλος των εγγειοβελτιωτικών έργων είναι σημαντικός λόγω των μεγάλων αναγκών των ενεργειακών καλλιεργειών σε άρδευση. Με την ανάπτυξη των νέων ενεργειακών καλλιεργειών θα βελτιωθεί η παραγωγικότητα και το εισόδημα των γεωργικών δραστηριοτήτων και θα αυξηθεί η αξία της γης», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Η σημαντικότερη αλλαγή που προβλέπεται στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, η κατάργηση του λιγνίτη, θα έχει συντελεστεί από το 2028 ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με αποθήκευση (αντλησιοταμίευση και μπαταρίες).

Η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσιάζει υψηλή αύξηση, καλύπτοντας το 90% της ακαθάριστης ζήτησης το 2050, με τα αιολικά και ηλιακά, να παράγουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής, περί του 72%.

Παράλληλα, σημαντική είναι η μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, από τα 130 ευρώ ανά μεγαβατώρα το 2020, στα 110 ευρώ το 2050.

Εξάλλου, αναμένεται μείωση στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι μονάδες της χώρας γίνονται εξαγωγικές μακροχρόνια κατά τις χρονικές στιγμές αφθονίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ το σύστημα εισάγει ενέργεια από τις ίδιες χώρες όταν παρατηρείται έλλειψη στις πηγές.

Η συνολική δαπάνη για αγορά εισαγομένων καυσίμων (εισαγωγές μείον εξαγωγές) μειώνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Συγκεκριμένα, από τα περίπου 7-8 δισ. ευρώ ετησίως κατά την πρόσφατη περίοδο μειώνεται σε 2,7-3,5 δισ. ευρώ το 2050.

Όπως φαίνεται, το φυσικό αέριο δεν θα είναι στο μέλλον το κύριο συστατικό του συστήματος διανομής και της αγοράς αέριων καυσίμων, καθώς τα δίκτυα αερίου προοδευτικά θα ενσωματώσουν προσμίξεις άλλων αερίων με μικρότερο ή μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα όπως είναι το βιομεθάνιο, το υδρογόνο και το συνθετικό μεθάνιο.

Για τις κατοικίες προβλέπεται ευρύ πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε το 2050 η μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις κατοικίες, συγκριτικά με το 2005, να διαμορφωθεί από 42 ως 57 %.