Ο ΣΦΚ Πιερικός ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι στη τακτική γενική συνέλευση της 26/02/2020 θα πρέπει να τακτοποιήσουν οικονομικά τις εκκρεμότητες των συνδρομών τους για το έτος 2019, ώστε βάσει καταστατικού να είναι οικονομικά τακτοποιημένοι έχοντας το δικαίωμα να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τον οικονομικό απολογισμό του ερασιτέχνη για το έτος 2019 καθώς και να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση.Το ποσό της ετήσιας συνδρομής με βάση το καταστατικό ανέρχεται στα 10 ευρώ.