Ανακοινώνεται ότι την 07 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, θα πραγματοποιηθεί στο Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» στο Λιτόχωρο, η τελετή ορκωμοσίας των οπλιτών θητείας της 2020 Α΄ ΕΣΣΟ.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ