Πώς θα βγάλετε ΑΜΚΑ στο νεογνό. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω. Η διαδικασία γίνεται εντός του μαιευτηρίου.

Η διαδικασία για την απόκτηση ΑΜΚΑ του νεογνού είναι η εξής:

1) Δήλωση γέννησης στο ληξιαρχείο.
Την επομένη εργάσιμη ημέρα του τοκετού θα πρέπει να δηλώσετε το μωρό σας στο Ληξιαρχείο. Συνήθως υπάρχει παράρτημα του ληξιαρχείου μέσα στο μαιευτήριο (γραφείο δήλωσης νεογνού – αναγγελίες) στο οποίο θα προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων ή διαβατήρια (σε ισχύ) και φωτοτυπίες τους.

Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προσοχή, μερικά μαιευτήρια ζητούν να έχουν εκδοθεί πρόσφατα – εντός εξαμήνου).

2) Παραλαβή ληξιαρχικής πράξης γέννησης.
Η παραλαβή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης γίνεται συνήθως την μεθεπόμενη εργάσιμη μέρα από την αίτηση, από το ληξιαρχείο της περιοχής που υπάγεται το μαιευτήριο, ή κατόπιν συνεννόησης στο ίδιο το μαιευτήριο, στο τμήμα δήλωσης νεογνών. Ρωτήστε στο τμήμα του μαιευτηρίου για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή.

3) Απόκτηση Α.Μ.Κ.Α νεογνού.
Προσκομίστε άμεσα σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. τα εξής δικαιολογητικά του γονέα που θα ασφαλίσει το παιδί:

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
Α.Μ.Κ.Α του γονέα που θα ασφαλίσει το παιδί.
Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νεογνού.

4) Παραλαβή του ΑΜΚΑ του νεογνού και επιστροφή της εγγύησης (εφόσον έχει καταβληθεί).
Παραλαμβάνετε επιτόπου από το ΚΕΠ τον ΑΜΚΑ του νεογνού τον οποίο προσκομίζετε στο μαιευτήριο για να γίνει η τιμολόγηση ή η επιστροφή ποσού εφόσον έχει κρατηθεί εγγύηση.

Καταβολή εγγύησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά το εξιτήριο της μητέρας