Το συρματόπλεγμα τύπου «κονσερτίνα» στοιβάζεται επίπεδα για ευκολία μεταφοράς και μπορεί στη συνέχεια να αναπτυχθεί ως εμπόδιο πολύ πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα συρματοπλέγματα.

Δεδομένου ότι είναι επίπεδο μπορεί να απλωθεί εύκολα, σχηματίζοντας ένα άμεσο εμπόδιο που τουλάχιστον θα επιβραδύνει την εχθρική διέλευση.

Αρκετές τέτοιες «κουλούρες» με ελάχιστα πήγματα που τις ασφαλίζουν στη θέση τους είναι εξίσου αποτελεσματικές με ένα συνηθισμένο φράχτη από συρματόπλεγμα, το οποίο πρέπει να κατασκευαστεί με πασσάλους και με πολλαπλά σύρματα μεταξύ τους.

Μια διμοιρία στρατιωτών μπορεί να αναπτύξει ένα ενιαίο φράχτη κονσερτίνας με ταχύτητα περίπου ενός χιλιομέτρου ανά ώρα. Ένα τέτοιο εμπόδιο δεν είναι πολύ αποτελεσματικό από μόνο του (αν και θα παρακωλύσει ακόμα και συντονισμένες επιθετικές ενέργειες αν βρίσκεται υπό πυρά υπερασπιστών) Τα συρματοπλέματα τύπου κονσερτίνας μπορούν να εφαρμοστούν με πολύ πιο πολύπλοκη μορφή, αν κανείς έχει χρόνο.

Σήμερα, το σύρμα κονσερτίνα κατασκευάζεται εργοστασιακά και διατίθεται σε μορφές που μπορούν να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα από το πίσω μέρος οχήματος ή ρυμουλκούμενου.

Συρματόπλεγμα τύπου Dannert

Το συρματόπλεγμα αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του Α ‘Παγκοσμίου Πολέμου και ήταν πολύ πιο δύσκολο να κοπεί από το συνηθισμένο συρματόπλεγμα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, η γερμανική Horst Dannert ανέπτυξε σύρμα κονσερτίνα από υψηλής ποιότητας χαλύβδινο σύρμα. Το αποτέλεσμα ήταν εντελώς αυτοσυντηρούμενο. δεν απαιτούσε κανένα πάσαλο. Το συρματόπλεγμα τύπου Dannert μπορεί να τυλιχτεί σε ένα ύλινδρο που θα μπορούσε να μεταφερθεί από έναν άνθρωπο και στη συνέχεια να τεντωθεί κατά μήκος του άξονά του για να φτιάξει ένα φράγμα μήκους 15 μέτρων και κάθε τέτοιο πλέγμα μπορεί να συγκρατηθεί στη θέση του με μόλις τρεις πασσάλους στο έδαφος. [10]

Το σύρμα Dannert εισήχθη στη Βρετανία από τη Γερμανία πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια της κρίσης επικείμενης εισβολής το 1940-1941, η ζήτηση για το συρματόπλεγμα Dannert ήταν τόσο μεγάλη που μερικά κατασκευάζοντο με χαμηλό σύρμα με χαμηλό ποσοστό μαγγανίου το οποίο ήταν πιο εύκολο να κοπεί. Αυτό το υλικό ήταν γνωστό ως «Κίτρινο Dannert» μετά την αναγνωρίσιμη κίτρινη βαφή στις χειρολαβές της κονσερτίνας. Για να αντισταθμιστεί η μειωμένη αποτελεσματικότητα του κίτρινου Dannert, δόθηκαν επιπρόσθετοι πείροι.

Τριπλό σύρμα κονσερτίνας

Ένα φράγμα που είναι γνωστό ως τριπλό συρματόπλεγμα αποτελείται από δύο παράλληλες συναρμονισμένες ενωμένες με συστροφές σύρματος και επικαλυμμένες από μια τρίτη κονσερτίνα με παρόμοια συνδεδεμένη.

Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εμπόδιο με πολλές από τις επιθυμητές ιδιότητες μιας τυχαίας εμπλοκής. Ένας τριπλός οπλισμένος φράκτης θα μπορούσε να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα: είναι δυνατό για ένα τμήμα πέντε ανδρών να αναπτύξουν 46 μέτρα τριπλού φράχτη σε μόλις 15 λεπτά. Προαιρετικά, ο τριπλός φράχτης θα μπορούσε να ενισχυθεί με ορθοστάτες, αλλά αυτό αυξάνει σημαντικά τον χρόνο κατασκευής.

πηγή