Πληρωμές των Γεωργοπεριβαλλοντικών Μέτρων

Μετά τις πληρωμές εκκρεμοτήτων με τα προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας έτους 2019 που έγιναν αυτήν την βδομάδα σειρά θα πάρει το επόμενο έτος.

Για τον Δεκέμβριο θα γίνουν οι πληρωμές -προκαταβολές για Νιτρορύπανση, Βιολογικά , Αυτόχθονες φυλές ζώων του 2020. Η πληρωμή τους θα γίνει, αν όλα πάνε καλά, την πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη, αλλιώς, τη δεύτερη εβδομάδα.

Διευκρινίσεις

Όταν εννοούμε θα πληρωθούν τα γεωργοπεριβαλλοντικά εννοούμε:

Για τα βιολογικά το 4 έτος των παλιών(1η προκήρυξη) και το 2 έτος των νέων(2η προκήρυξη) της Βιολογικής γεωργίας , ενώ για το 3 έτος της Βιολογικής κτηνοτροφίας της 1ης προκήρυξης(που θα είναι και το τελευταίο αφού είναι 3ετία) και το 2 έτος της 2ης προκήρυξης.

Για τις Αυτόχθονες φυλές εννοούμε το 3 έτος από τους παλιούς(1η προκήρυξη) και το 2 έτος για τους νέους(2η προκήρυξη).

Για τη Νιτρορύπανση εννοούμε το 4 έτος του προγράμματος(1η προκήρυξη).

Τέλος για το Κομφούζιο αφορά την 1η,2η,3η προκήρυξη με τα αντίστοιχα έτη(πχ για την 3η προκήρυξη το 1 έτος).

Προσοχή: Όσοι αγρότες είναι σε ελέγχους από ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτά τα προγράμματα τα γεωργοπεριβαλλοντικά, δεν θα πληρωθούνε προκαταβολές μέσα στον Δεκέμβριο, αλλά αργότερα το 2021.

πηγη