Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τον Τουρισμός για Όλους καθώς εκπνέουν την Πέμπτη 9 Ιουλίου.

Στις 9 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», ώστε να υποβάλουν αίτηση, μετά την παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, οι αιτήσεις γίνονται ως εξής:

Δευτέρα 6 Ιουλίου: Υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους με τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 4 – 5

Τρίτη 7 Ιουλίου: Υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους με τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 6 – 7

Τετάρτη 8 Ιουλίου: Υποβολή αιτήσεων για τους δικαιούχους με τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ 8 – 9

Ως δικαιούχοι του προγράμματος ορίζονται όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2018 σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση, ενώ κριτήριο για ένταξη στο πρόγραμμα είναι το ετήσιο ατομικό εισόδημα να είναι έως 16.000 ευρώ, 28.000 για οικογενειακό, συν την προσαύξηση 1.500 ευρώ ανά τέκνο.

Σύμφωνα με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης δεν επιτρέπονται αλλαγές σε υποβεβλημένες αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, με κλήρωση.