Το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης υποχρέωσε το Δήμο Κατερίνης να πληρώσει σε πολίτη χρηματική οφειλή που δεν είχε εγκρίνει ο επίτροπος του Συμβουλίου. (Το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πληρώνονται όλα τα  χρηματικά εντάλματα, ακόμα και τα μη νόμιμα – εκτός αν ανακληθούν ή ακυρωθούν δικαστικά.)

Το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης με απόφαση που εκδόθηκε την 20-1-2020 υποχρέωσε το Δήμο Κατερίνης να πληρώσει οφειλή σε πολίτη που δεν είχε εγκριθεί από την επίτροπο της Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο Δήμος Κατερίνης κρίθηκε ότι δεν έχει δικαίωμα Έφεσης και η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή, αφού κρίθηκε ότι υποχρέωση για πληρωμή υπάρχει ακόμη και σε μη νόμιμο λογαριασμό, εκτός αν ανακληθεί το ένταλμα ή ακυρωθεί δικαστικά.

Η οφειλή είχε προκύψει το 2014, αλλά δεν εγκρίθηκε η πληρωμή από τον επίτροπο. Ο πολίτης το 2018 προσέφυγε στα δικαστήρια που στην ουσία δικαίωσαν και τον προσφεύγοντα και το Δήμο Κατερίνης, αφού κρίθηκε ότι εσφαλμένα ο επίτροπος επέστρεψε αθεώρητο το χρηματικό ένταλμα πληρωμής.

Την υπόθεση χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο Παπανικολάου και ίσως τα πιο σημαντικά νομικά στοιχεία της υπόθεσης είναι

1) το δικαστήριο εξέδωσε απόφαση μέσα σε ένα χρόνο από την κατάθεση της αγωγής

2) ο Δήμος Κατερίνης δεν έχει δικαίωμα από το νόμο να κάνει Έφεση και

3) ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συμβουλίου οφείλει να εγκρίνει κάθε χρηματικό ένταλμα, που δεν έχει ανακληθεί ή δεν έχει ακυρωθεί.