Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Θεσσαλών Πιερίας Γεώργιος Καραϊσκάκης , που προέκυψε μετά τις πρόσφατες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου 2020, συγκροτήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2020 σε σώμα ως εξής: ■Πρόεδρος: Σιάτρας Θωμάς ■ Αντιπρόεδρος: Μακρυγιάννης Παναγιώτης ■Γεν. Γραμματέας: Παγώνα Ιουλία ■Ειδ. Γραμματέας και Δημοσιών Σχέσεων:Χρηστίδου Ελένη ■Ταμίας: Χρηστίδης Χρήστος ■Έφορος Χορού :Μπατάλα Παρασκευή ■Έφορος Ιματιοθήκης και υλικού:Γκόγκου Βασιλική ■Μέλος ΔΣ:Κίτσιος Σπυρίδων ■Μέλος ΔΣ :Μπαλτσόγιας Γεώργιος. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό είναι διετής!l!