Το Ειρηνοδικείο Κατερίνης με απόφασή του που εκδόθηκε στις αρχές του Ιανουαρίου του έτους 2020 δέχθηκε την αίτηση διαζευγμένου εγγυητή που μένει στο εξωτερικό, που ήταν συνταξιούχος και διέγραψε το 80% του κεφαλαίου και το 100% των τόκων. Το υπόλοιπο μέρος της οφειλής ορίστηκε να εξοφληθεί σε μηνιαίες δόσεις ισόποσες με το 25% της σύνταξής του για 5 χρόνια.

Ο συνταξιούχος αντιμετώπισε και το θέμα και με δάνειο με ξένη Ευρωπαϊκή τράπεζα, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι είναι αναρμόδιο να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Την υπόθεση αυτή χειρίστηκε το γραφείο Παπανικολάου.

Όπως είναι φανερό το Ειρηνοδικείο Κατερίνης τους τελευταίους μήνες με διαφορετικούς Ειρηνοδίκες και με διαφορετικούς νομικούς συμβούλους εξέδωσε πολλές παρόμοιες αποφάσεις με τον νόμο
Κατσέλη, δυστυχώς όμως η προστασία της πρώτης κατοικίας λήγει σε λίγες εβδομάδες και ακολουθεί από 1 Μαρτίου μπαράζ χιλιάδων πλειστηριασμών.
πηγη