Διοργανώνει στις 8 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 8.00 μ.μ. “ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ”
στο Κέντρο Εκδηλώσεων ΠΙΕΡΙΔΑ ( Προς Νέα Έφεσσο ) και καλεί τα μέλη, τους φορείς, τους φίλους και όλους τους Πιεριείς να συμμετάσχουν στην εκδήλωση.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φιλίτσα Σίμου