Μαθητές του Μουσικού Σχολείου την Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Δημαρχείου στις 12:30. Γωνιές Χριστουγέννων!