Το πρόγραμμα αποκομιδής σκουπιδιών αλλάζει προσωρινά.Η αποκομιδή θα γίνεται Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.