Κάθε τέλος σημαίνει μια καινούργια αρχή. Καινούργια όμως. Όταν το αυτοκίνητο μείνει από μπαταρία δεν ξαναβάζουμε την προηγούμενη. Την πετάμε και παίρνουμε καινούργια.

Το ίδιο ισχύει και με τους τοπικούς άρχοντες. Πήραμε καινούργιους γιατί οι παλιοί “χάλασαν”. Αν οι καινούργιοι δεν λειτουργούν σωστά πρέπει να δούμε αν έχουν εγγύηση. Αν δεν έχουν εγγύηση, την πατήσαμε! Οπότε αγοράζουμε πάλι καινούργιους, δεν βάζουμε τους παλιούς, αλλά προσέχουμε αυτή τη φορά τα μικρά γράμματα.

Η προσπάθεια του Λαγδάρη να αποδείξει πρώτα στον εαυτό του και μετά στον κόσμο ότι αξίζει κι άλλη ευκαιρία νομίζω ότι αγγίζει όρια ματαιοδοξίας! Κάθε τέλος μια καινούργια αρχή. Καινούργια όμως!

Βόρειος ματάκιας