Δημοτικό Σχολείο Κορινού

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού Erasmus plus (ΚΑ1), το 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορινού υλοποιεί την φετινή σχολική χρονιά 2019-20 ένα ενδιαφέρον σχέδιο επιτόπιας παρατήρησης εργασίας – JOB SHADOWING- σε συνεργασία με το Paicuse Basic school  της Εσθονίας. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Για ένα πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό σχολείο, για μια καλύτερη Ευρώπη» και πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Ο στόχος του προγράμματος είναι  διπλός: αφενός, η ανταλλαγή εμπειριών με τους συναδέλφους   του σχολείου μιας προηγμένης χώρας στον τομέα της εκπαίδευσης για την επιλογή των καλύτερων διδακτικών πρακτικών ώστε να αναπτυχθεί το πλήρες δυναμικό του σχολείου μας και να ανταποκριθεί στις στρατηγικές του ανάγκες και αφετέρου, η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού  προφίλ του σχολείου μας, δημιουργώντας δίκτυο και συνεργασία με σχολείο μιας Ευρωπαϊκής χώρας. Στην εκπαιδευτική μας επίσκεψη συμμετείχαν η συντονίστρια του προγράμματος κ. Τσιαλού Ευανθία, εκπαιδευτικός αγγλικής, και η κ. Ναζαρίδου Ανατολή, δασκάλα.

   Η επίσκεψή μας εστίασε στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό σύστημα της Εσθονίας,  για τις καινοτόμες διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται, τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου και την οργάνωση της σχολικής ζωής γενικά.

   Καταγράφοντας την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους , οι εκπαιδευτικοί που  υλοποίησαν την επίσκεψη, σημειώνουν ως σημαντικότερες θετικές εμπειρίες:

-την απόκτηση νέων εξειδικευμένων γνώσεων που αναβαθμίζουν και εμπλουτίζουν ποικιλοτρόπως την εκπαιδευτική διαδικασία,

-τη συνάντηση με εκπαιδευτικούς μιας ευρωπαϊκής χώρας και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για το αποτελεσματικό και  διεθνώς αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό σύστημα της Εσθονίας

-την ενημέρωση για ενδιαφέροντα δίκτυα, εκπαιδευτικά προγράμματα και ήδη δοκιμασμένες εφαρμογές,

-τη ροή και τη διάδοση της εμπειρίας και της γνώσης,

-τις πολιτισμικές ανταλλαγές και τη γνωριμία με την κουλτούρα άλλων χωρών της Ευρώπης.

   Επόμενος στόχος είναι η διάχυση της γνώσης που αποκτήθηκε για τις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους στην τάξη, στο σχολείο και στην εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να εμπνευστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων και να υιοθετηθούν παρόμοιες καινοτόμες πρακτικές.

                                                                                                                  Ο διευθυντής του σχολείου

Ανδρικόπουλος Αυγουστίνος