Την Κυριακή 14 Ιουνίου η έκθεση ανταλλαγής γραμματοσήμων.