Μια από τα ίδια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου – Ολύμπου. Ένταση, φωνές και ατελειωτες ώρες συζήτηση !

1
Τροποποίηση και επαναδιατύπωση τεχνικού προγράμματος έτους 2020Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
2
Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις κεντρικών αγροτικών οδών ΔΕ.Ε. Δίου»Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
3
Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ και ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου: «Αγροτική οδοποιία με ασφαλτόστρωση Δ.Ε. Αγ. Σπυρίδωνα Δήμου Δίου Ολύμπου»Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
4
Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης – Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Δίου – ΟλύμπουΕισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
5
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών οδικών δικτύων κτηρίων και συνοδών κατασκευών στη Δ.Ε. Λιτοχώρου από τη θεομηνία της 15ης έως 17ης  Νοεμβρίου 2017»Εισήγηση: Διευθυντής  ΤΥ ΠΕ & ΠΟ, Βασιλούδας Βασίλειος
6
Αποδοχή της υπ΄αριθμ.927/2020 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών – 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020Εισήγηση: Δήμαρχος Γερολιόλιος Ευάγγελος
7
Τακτοποιητική  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος

8
Καθορισμός κωδικών δαπανών δεκτικών ενταλμάτων προπληρωμής του προϋπολογισμού 2020Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος
9
Καθιέρωση 24ωρης επταήμερης λειτουργίας (Σάββατο, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) του Γραφείου με αρμοδιότητες «Καθαριότητας και Ανακύκλωσης» του Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας του Δήμου Δίου Ολύμπου, για το έτος 2020 και εφεξής.Εισήγηση: Γ. Γραμματέας Ελένη Τσιφοδήμου
10Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δίου Ολύμπου για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Α΄ Κατανομή) έτους 2020.Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ζουρζούρα Σοφία
11Λήψη απόφασης για συναίνεση στη συνέχιση μισθώσεων δημοτικών εκτάσεων για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)Εισήγηση: Δημοτική Σύμβουλος Κατσαμάκα Ουρανία
12
Κατανομή 4ης  έως 12ης δόσης ΣΑΤΑ 2019 και υπολοίπων προηγούμενων κατανομώνΕισήγηση: Αντιδήμαρχος Καραλής Γεώργιος