Στην χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου που πραγματοποιήθηκε στις 17:00, (λίγο πριν την τακτική συνεδρίαση δηλαδή) εξελέγη ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Για την ιστορία, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, μια ανεξάρτητη αρχή σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, που προβλέφθηκε από το πρόγραμμα “Καλλικράτης”. Ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής που δέχεται τις καταγγελίες και τις αναφορές των πολιτών και των επιχειρήσεων και μεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων που αναφύονται μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και των συναλλασσόμενων μ’ αυτόν, υποδεικνύοντας πρακτικούς τρόπους επίλυσης της διαφοράς τους. Ο νέος θεσμός παρέχει τον εναλλακτικό μηχανισμό στους άμεσα ενδιαφερόμενους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, με μια πιο ταχεία, διαφανή υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Επί 25 παρόντων δημοτικών συμβούλων, ψήφισαν 24 μιας ενώ η κ. Κουρίτα απείχε της διαδικασίας, ο κ. Παπαγιαννόπουλος έλαβε 18 ψήφους και ο έτερος υποψήφιος κ. Καπέτας έλαβε έξι. Έτσι λοιπόν ο κύριος Παπαγιαννόπουλος έλαβε την απαιτούμενη πλειοψηφία και εξελέγη συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης στο Δήμο Δίου – Ολύμπου. Να σημειωθεί ότι η θέση αυτή είναι άμισθη, και δεδομένου ότι ο κ. Παπαγιαννόπουλος είναι συνταξιούχος, δεν προβλέπεται αμοιβή για τις υπηρεσίες του.