Η Χάιντι είναι το άλογο θεραπευτικής ιππασίας που χρησιμοποιεί στα μαθήματά που γίνονται στη φύση, το ΕΕΕΕΚ μέσα από τη συνεργασία που έχει με τη Μέριμνα παιδιού Κατερίνης. Τα παιδιά του ειδικού σχολείου απολαμβάνουν το μάθημα που γίνεται συνήθως Παρασκευή, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν και τα αποτελέσματα του είναι ευεργετικά.