Χωρίς προσκεκλημένους θα πραγματοποιηθεί στο Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» στο Λιτόχωρο, η τελετή ορκωμοσίας των οπλιτών θητείας της 2020 Β΄ ΕΣΣΟ, στις 24 Μαρτίου στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία από τη μετάδοση του κορωνοϊού (COVID-19).