email: odigospierias@gmail.com
κινητό: 693 486 8098 Τάσος

Ψηλά ο πήχης για διπλή πληρωμή κτηνοτρόφων και 7 ειδικών ως το Πάσχα

διαφήμιση

Διπλή πληρωμή κτηνοτρόφων και 7 ειδικών ως το Πάσχα

Με ανακοινώσεις και διαβεβαιώσεις για πληρωµή των συνδεδεµένων στα ζωικά και την καταβολή της πρώτης ενίσχυσης για αγορά ζωοτροφών -όπως ανακοινώθηκε πριν την ουκρανική κρίση- πριν το Πάσχα, οι ίδιοι οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού ανεβάζουν ψηλά τον πήχη.

Ωστόσο, όσον αφορά τις συνδεδεµένες, πρακτικά δεν είναι βέβαιο αν ο χρόνος που µεσολαβεί -λιγότερες από 10 εργάσιµες ηµέρες- φτάνει για να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Άλλωστε, αυτά που πρέπει να γίνουν είναι αρκετά και αφορούν ελέγχους, διασταυρώσεις µε την Κτηνιατρική Βάση, µε τα στοιχεία απογραφής του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και µε τις παραδόσεις γάλακτος στα τυροκοµεία. Θα πρέπει να ακολουθήσει η έκδοση των σχετικών αποφάσεων µε το ύψος της ενίσχυσης, για να βγει και η λίστα πληρωµής. Για την ώρα, οι πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για µεγάλες αποκλίσεις από τα περσινά ποσά, όταν για τα αιγοπρόβατα η ενίσχυση ανήλθε στα 10,53 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο και για τα βοοειδή στα 140,8 ευρώ το ζώο.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες συνδεδεµένες, που περιµένουν οι παραγωγοί, και εδώ πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις σχετικά µε τις ποσότητες που παραδόθηκαν προς µεταποίηση, όσον αφορά τις ενισχύσεις για ρύζι, σπόρους σποράς, κορινθιακή σταφίδα, πορτοκάλια και ροδάκινα προς χυµοποίηση και βιοµηχανική ντοµάτα.

Επί τοις ουσίας, δεν αποκλείεται να γίνει τελικά η µία από τις δύο πληρωµές, πιθανότατα αυτή που θα έχει τις µικρότερες δυσκολίες προκειµένου να «κλείσουν τα στόµατα» των κτηνοτρόφων. Ενδεικτικό είναι ότι και πέρυσι έφτασε 20 Μαΐου για την πίστωση των συνδεδεµένων στα ζωικά. Σχετικά µε την ενίσχυση για τις ζωοτροφές, πάντως, η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει ξεκάθαρα ότι στόχος είναι η πληρωµή να γίνει πριν από το Πάσχα.

Ενστάσεις έως 14 Απριλίου για ελέγχους συνδεδεµένων και αγροπεριβαλλοντικών

Μέχρι τις 14 Απριλίου έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσµάτων ελέγχων µέσω τηλεπισκόπησης, στο πλαίσιο της Γεωργικής Πρακτικής Επωφελούς για το Περιβάλλον (υπόχρεων τήρησης διαφοροποίησης καλλιεργειών και περιοχών οικολογικής εστίασης), καθώς και ελέγχων συνδεδεµένων.

∆εν αποκλείεται στην επερχόµενη πληρωµή του δεύτερου πακέτου των συνδεδεµένων να περιλαµβάνονται και κάποια υπόλοιπα, µετά τον έλεγχο των ενστάσεων, από τις προηγούµενες συνδεδεµένες που πληρώθηκαν. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προλάβουν οι διοικητικοί να περάσουν τα αποτελέσµατα στις καρτέλες των παραγωγών.

Ανοικτό παραµένει και το ενδεχόµενο να συµπεριληφθούν στην ίδια πληρωµή και όσοι βαµβακοπαραγωγοί -λόγω ζηµιάς από το χαλάζι- δεν έλαβαν την ειδική ενίσχυση στην προηγούµενη πίστωση του Μαρτίου. Άλλωστε και εδώ υπάρχουν προφορικές διαβεβαιώσεις από τους αρµόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Καρδιτσιώτες παραγωγούς ότι γίνεται προσπάθεια για πληρωµή των κοµµένων λίγο πριν το Πάσχα. Βέβαια, όπως δηλώθηκε, αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η πληρωµή θα µετατεθεί για τον Μάιο.

Να σηµειωθεί ότι το ζήτηµα αφορά περίπου 1.000 παραγωγούς από το νοµό Καρδίτσας, οι οποίοι ήταν σε έλεγχο µε τη µέθοδο «Τεχνικές Παρακολούθησης Γης», προκειµένου να επιβεβαιωθεί η δηλούµενη καλλιέργεια. Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει αυτή η πληρωµή, πρέπει οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ να ολοκληρώσουν την εκτιµητική διαδικασία και να αποστείλουν τα σχετικά πορίσµατα για τις ζηµιές από το χαλάζι στα κεντρικά, ούτως ώστε να διασταυρωθούν τα στοιχεία µε αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ, για να βγει η τελική λίστα πληρωµής.

πηγη

Ειδήσεις σε ετικέτες

Τελευταία Άρθρα

Σχετικά άρθρα