Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού έγινε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Ο τωρινός Δήμαρχος όταν είχε ψηφιστεί ο προϋπολογισμός είχε επισημάνει ότι η παράταξή του τον ψηφίζει και ότι τις τροποποιήσεις που θα κρίνει απαραίτητες θα τις φέρνει για ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6-2-2020, μεταξύ των άλλων θεμάτων ήταν και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του Δήμου. Οι περισσότερες ήταν τυπικές, αλλά υπήρχαν και κάποιες τροποποιήσεις που αφορούσαν «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων», με τις οποίες διατίθεται ποσό 11.000 ευρώ στην κάθε Δημοτική Ενότητα. Ο κ. Λαγδάρης είπε ότι η παράταξή του δεν θα ψηφίσει αυτές τις τροποποιήσεις διότι διατίθενται πιστώσεις χωριστά στην κάθε Δ.Ε. και όχι συγκεντρωτικά, ώστε να γίνει διαγωνισμός.

Τις τροποποιήσεις αυτές είπε ότι δεν θα ψηφίσει και η παράταξη του κ. Καζά.

Στην απάντησή του ο κ. Δήμαρχος είπε στον κ. Λαγδάρη ότι ενώ στον προϋπολογισμό του 2019 είχε εγγράψει για «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων» 74.400 ευρώ και με τροποποίηση προϋπολογισμού ακόμη 70.000 ευρώ, στον προϋπολογισμό του 2020 δεν υπάρχει κανένα ποσό για τέτοια προμήθεια.

Τόνισε ότι η διάθεση ανά Δ.Ε. γίνεται για πρακτικούς λόγους και ότι τα ποσά δεν θα διατεθούν όλα στο ίδιο πρόσωπο.

Ακόμη, υπενθύμισε στον κ. Λαγδάρη ότι έκανε πολλές απευθείας αναθέσεις στο επιτρεπόμενο ανώτατο όριο των 24.800 ευρώ ανά Δ.Ε.

Για παράδειγμα, 4 x 24.800 ευρώ για μεταφορά αμμοχάλικων, 4 x 24.800 ευρώ για καθαρισμό ρεμάτων (παρ´ότι όπως επεσήμανε, η ευθύνη για τον καθαρισμό ρεμάτων ανήκει στην Περιφέρεια και όχι στο Δήμο) και πολλές άλλες.

Ακολούθησε ψηφοφορία. Από την παράταξη του κ. Λαγδάρη οι τέσσερις παρόντες Δημ. Σύμβουλοι υπερψήφισαν τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού εκτός από αυτές που αφορούν τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό αντλιοστασίων.

Το ίδια έκαναν και οι πέντε Δημ. Σύμβουλοι του κ. Καζά. Έτσι το σύνολο των ψήφων εναντίον της συγκεκριμένης τροποποίησης ήταν εννέα.

Τελικά «πέρασε» το σύνολο των τροποποιήσεων με εννέα ψήφους, επειδή σ´αυτές συμπεριλαμβάνονταν και η ψήφος της Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου.

Στις εννέα αυτές ψήφους ήταν: Οι έξι ψήφοι των παρόντων Δημ. Συμβούλων του συνδυασμού του Δημάρχου καθώς και οι ψήφοι των κυρίων Ζαφείρη (από το συνδυασμό “Νέοι άνθρωποι-Νέες ιδέες-Νέα πορεία”), Γιαγκόπουλου (από το συνδυασμό “Λαϊκή Συσπύρωση”) και Καθάριου (που πριν λίγο είχε ανεξαρτητοποιηθεί από την παράταξη του κ. Καζά).

Αυτά και πολλα ακόμα προσεχώς από τον Οδηγό Πιερίας (Βίντεο όλη η συνεδρίαση)