Συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη διαμόρφωση επιχειρηματικής σκέψης και νοοτροπίας, θεωρώ χρήσιμη την επισήμανση και κωδικοποίηση κάποιων βασικών σημείων των εισηγήσεων, που παρουσιάσθηκαν σε αυτό το φύλλο της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ από τον Νίκο Αρβανιτίδη και Δημήτρη Λακασά ιδρυτικά μέλη της Olympia Electronics.

Αξίζουν συγχαρητήρια για την επιχειρηματικότητα τους και για το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη της περιοχής, κρατώντας μια πετυχημένη επιχείρηση στον τόπο τούς.