Άγιος Αστέριος ο οσιομάρτυρας και θαυματουργός
Ημερομηνία εορτής: 07/08/2020
Τύπος εορτής: Σταθερή.
Εορτάζει στις 7 Αυγούστου εκάστου έτους.
Βιογραφία….
Πότε και που μαρτύρησε δεν αναφέρουν οι Συναξαριστές. Στους περισσότερους από τους Κώδικες αναγράφεται ως «μάρτυς και συγκλητικός, δια ξίφους τελειωθείς». Στον Συναξαριστή του Αγίου Νικόδημου αναφέρεται ως «Oσιομάρτυς και θαυματουργός»