Άγιος Μάριος επίσκοπος Σεβαστείας
Ημερομηνία εορτής: 13/03/2020
Τύπος εορτής: Σταθερή.
Εορτάζει στις 13 Μαρτίου εκάστου έτους…. Βιογραφία
Η μνήμη του αναφέρεται επιγραμματικά στο «Μικρόν Ευχολόγιον ή Αγιασματάριον» έκδοση «Αποστολικής Διακονίας» 1956, χωρίς άλλες πληροφορίες. Πουθενά άλλου δεν αναφέρεται ή μνήμη του.