Ερώτηση κρίσεως

Τώρα που ενδεχομένως ο Δημήτρης Δένης δε ασχοληθεί ενεργά με τις Περιφερειακές εκλογές που θα κατευθύνει τους γνωστούς, φίλους και συγγενείς του ; Ποιον ή ποιους θα τους ζητήσει να στηρίξουν;