Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους της AVIN που τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του COVID 19 και συνεχίζουν να βρίσκονται στο σημείο πώλησης για να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας.