Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή

Uniknk Tatoo

Erato Wine Restaurant…

ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

« ΣΗΜΕΡΑ Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 14.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00….
βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.
Έγκριση συμμόρφωσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου στο νέο ενιαίο νομικό πλαίσιο, για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ε/Ε 2016/679. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
2.
Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
3.
Λήψη απόφασης για έγκριση παρέμβασης στους εξωτερικούς χώρους του καταφυγίου «Κρεβάτια» από τον εκμισθωτή. (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
4.
Εξέταση αιτήματος για την παράταση ή μη της μίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος, με την επωνυμία «Μύλος», στην Πλάκα Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
5.
Σύσταση δουλείας διόδου στο υπ. αριθμ. 588α τεμάχιο, ιδιοκτησίας του Δήμου Δίου Ολύμπου, στη θέση Παλιόπορος της Δ.Ε. Λιτοχώρου για την διέλευση οχημάτων, προς εξυπηρέτηση των «τυφλών» τεμαχίων που βρίσκονται βόρεια αυτού. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
6.
Λήψη απόφασης για τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του χωριού ψαράδων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
7.
Λήψη απόφασης για την κατάρτιση σχεδίου μισθωτηρίου για το χωριό των ψαράδων. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
8.
Αποδοχή απόφασης τιμολόγησης παροχετευμένων λυμάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου στον βιολογικό Κατερίνης. (Εισήγηση Δημόπουλος Κων/νος, Δήμαρχος).
9.
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων στάθμευσης και στάσης για ΤΑΧΙ και επιβατηγά δημοσίας χρήσεως. (Εισήγηση Σαλιώρα Ελένη, Αντιδήμαρχος).
10.
Διαγραφή οφειλών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
11.
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
12.
22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
13.
Κατανομή 5ης – 8ης δόσης ΣΑΤΑ 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
14.
Έγκριση της αριθμ. 20/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο με θέμα κατάρτιση και ψήφιση ισολογισμού  απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων οικ. Έτους 2017. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
15.
Έγκριση της αριθμ. 23/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο με θέμα κατάρτιση και ψήφιση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
16.
Έγκριση της αριθμ. 24/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο με θέμα έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
17.
Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή αγωγών για την μεταφορά νερού από πηγές Αγ. Κόρης σε δεξαμενή νερού στη Δ.Ε. Δίου» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
18.
Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αλλαγή δικτύου ύδρευσης Ν. Εφέσου από δεξαμενή μέχρι την είσοδο του οικισμού» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
19.
Επικαιροποίηση της αριθμ. 121/2005 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
20.
Ορισμός επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων & εργασιών- υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
21.
Λήψη απόφασης για αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης για έγκριση  αδείας εργασιών μικρής κλίμακας σε κ.χ. επί της οδού Αγ. Νικολάου της Δ.Ε. Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
22.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το  έργο «Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Λιτοχώρου και στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
23.
Γνωμοδότηση σχετικά με εκπόνηση της μελέτης «Ανασύνταξη των πράξεων εφαρμογής των πολεοδομικών ενοτήτων Β2, Β3 και Γα του Λιτοχώρου» από ιδιώτη μελετητή. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
24.
Λήψη απόφασης για την πληρωμή επικείμενων σε ιδιοκτησίες  της 1/2002 πράξης εφαρμογής στην επέκταση Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Ζτάνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
                           
                                                 
                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                      Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Share this post