Απάντηση με έργα σε δημοσίευμα του κ. Π. Καζά.

Προς απάντηση των λεγομένων του κ. Παναγιώτη Καζά περί απραξίας του Δήμου και ωραιοποίησης της πραγματικότητας και των πολλών «θα» της Δημοτικής Αρχής αντιπαραβάλλουμε πίνακα εκτελεσμένων και εκτελούμενων έργων….
και πίνακα ενταγμένων και υποβληθέντων έργων σε επιχειρησιακά και τομεακά προγράμματα.
Προφανώς ή δεν γνωρίζει ή γνωρίζει και σκοπίμως δεν αναφέρει ότι για την υλοποίηση των δημοσίων έργων και προμηθειών υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα, βάσει νομικού πλαισίου, που πρέπει να τηρούνται αλλά και ότι για την ένταξη των έργων σε προγράμματα απαιτείται η υποβολή πλήρους και ώριμου φακέλου με μελέτες, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις στις οποίες ο Δήμος συμμετείχε σε όλες με πλήρεις και ώριμους φακέλους.

Οι πολίτες πλέον δεν πείθονται με βαρύγδουπα δελτία τύπου, συνθήματα και λόγια και μάλιστα προεκλογικά αλλά με απτές πράξεις και έργα. Δεν θα τον ακολουθήσουμε στον δρόμο που επέλεξε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ/ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ*


Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σε €) 

1. Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 (Α΄Φάση) 180.000,00

2. Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Παλαιού Ελευθεροχωρίου 110.000,00

3. Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Κολινδρου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
159.417,94

4. Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Λιβαδίου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
169.635,18

5. Αναβάθμιση – αντικατάσταση υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού  160.037,17

6. Εργασία με μηχανήματα Δήμου Πύδνας – Κολινδρού για καθαρισμούς ρεμάτων, καναλιών 300.000,00

7. Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 (B΄Φάση)  92.071,55

8. Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Αιγινίου Δήμου Πύδνας 168.921,72

9. Ανόρυξη και αξιοποίηση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Παλαιόστανης Δήμου Πύδνας 164.804,20

10. Διασύνδεση βιολογικών καθαρισμών Κορινού – Κατερίνης 1.540.000,00

11. Πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας Κολινδρού (συντηρήσεις και προμήθεια εξοπλισμού)  253.417,56

12. Χρηματοδοτήσεις ΥΠΕΣ για την αντιμετώπιση ζημιών από καταστροφές (εργασίες, προμήθειες υλικών) 200.000,00

13. Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 200.000,00

14. Καθαρισμός και εκβάθυνση λιμνοδεξαμενής Παπακαλείμη 24.800,00

15. Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Κολινδρού και Σφενδάμης 85.000,00

16. Αποκατάσταση κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Κολινδρού 30.000,00

17. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος επεξεργασίας νερού (φίλτρου) στη θέση «Γιαννίτσι» Τ.Κ. Αλωνίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 321.160,00

18. Ανακαίνιση ανοικτού θεάτρου Κολινδρού 24.800,00
Σύνολο: 4.184.065,32

Στα παραπάνω έργα δεν περιλαμβάνονται και οι εργασίες και προμήθειες που ανατίθενται στα πλαίσια τακτικών και έκτακτων συντηρήσεων εγκαταστάσεων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και δημοτικών κτιρίων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α/Α Τίτλος Προϋπολογισμός Μελέτης (€) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Παρατηρήσεις

1. Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιγινίου 252.032,51 ΠΔΕ – Γ.Γ.Α. Δημοπρατήθηκε

2. Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ρυακίων 305.881,44 ΕΣΠΑ Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 Δημοπρατήθηκε

3. Επισκευή και συντήρηση σχολικών και αύλειων χώρων κτιρίων Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
63.000,00

ΥΠΕΣ

Προς υπογραφή σύμβασης

4. Προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία H/M εξοπλισμού φίλτρανσης σε υδρευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Καταχά του Δήμου Πύδνας Κολινδρού 424.833,92

ΕΣΠΑ Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 Προς δημοπράτηση

5. Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού 150.000,00

ΥΠΕΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προς δημοπράτηση

6. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 112.320,00 ΕΣΠΑ Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 Υλοποιείται

7. Προμήθεια – εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού 1.494.200,00

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 Εντάχθηκε

8. Επικαιροποίηση και τροποποίηση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων Βεργίνας – Αιγινίου

2.500.000,00 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Εντάχθηκε σε ΣΑΜ του Υπουργείου

9. Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 226.000,00 ΥΠΕΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Εντάχθηκε

10. Αγροτική οδοποιία οικισμού Παλιαμπέλων 721.350,00 Φιλόδημος Ι Εντάχθηκε

11. Αναβάθμιση ΕΕΛ οικισμών Αιγινίου και Καταχά (Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού)
993.984,00 ΥΠΕΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I Εντάχθηκε

12. «Αναβάθμιση συνθηκών ύδρευσης»
(Υ1: Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού για την αναβάθμιση των αντλιοστασίων ύδρευσης Δήμου Πύδνας – Κολινδρού
Υ2: Προμήθεια – Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Εγκαταστάσεων Ύδρευσης Δ.Ε. Μεθώνης και οικισμών Μ. Γέφυρας και Παλιαμπέλων του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού) 1.325.820,40 ΥΠΕΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I Εντάχθηκε

13. Βελτίωση συνθηκών άρδευσης με ορθολογική χρήση νερού και εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ΑΠΕ Δήμου Πύδνας Κολινδρού 8.900.000,00 Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020 Υποβλήθηκε

14. Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αιγινίου 395.127,80
Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 Υποβλήθηκε

15. Ενεργειακή Αναβάθμιση, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Δημαρχείου Αιγινίου 445.000,00 ΕΣΠΑ Ε.Π.Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 Υποβλήθηκε

16. Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο κτίριο του πρώην κοινοτικού καταστήματος Σφενδάμης 169.880,00 ΕΣΠΑ Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 Υποβλήθηκε

17. Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 600.000,00 LEADER – Πιερική Αναπτυξιακή Υποβλήθηκε

18. Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Αιγινίου 480.000,00 LEADER – Πιερική Αναπτυξιακή Υποβλήθηκε

19. Ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, λειτουργιών και αναπτυξιακών πόρων του Δήμου Πύδνας – Κολινδρού 520.800,00 ΕΣΠΑ Ε.Π.Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
Προς ένταξη

Σύνολο: 20.080.230,07€

Εκ του Γραφείου Τύπου Δημάρχου Πύδνας – Κολινδρού

Share this post

Unink tatoo

Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή