Δωρεάν μετακίνηση ανέργων με τα ΜΜΜ και με προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Την δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να καλύπτει το κόστος της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων με τα ΜΜΜ μέσω ειδικών προγραμμάτων, δίνει διάταξη του νομοσχεδίου για τις ασφαλιστικές εισφορές….
Σύμφωνα με πληροφορίες με διάταξη του νομοσχεδίου για τις ασφαλιστικές εισφορές θα δίνεται η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να καλύπτει το κόστος της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσω ειδικών προγραμμάτων

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο η διευκόλυνση της ένταξης των ανέργων της χώρας στην αγορά εργασίας αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της δράσης του ΟΑΕΔ. Η προσπάθεια επίτευξης του σκοπού αυτού πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, με τη λήψη μέτρων προς εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για τους ανέργους, καθώς και με την εφαρμογή πολιτικών για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, προβλέφθηκε ήδη με κοινή υπουργική απόφαση η «Δωρεάν μετακίνηση και διαγραφή διοικητικών προστίμων ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς».

Με την προτεινόμενη διάταξη, παρέχεται στον ΟΑΕΔ η δυνατότητα να μεριμνά και ο ίδιος για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του. Προς τον σκοπό αυτό χορηγείται αφενός η δυνατότητα κάλυψης του κόστους της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων, σε περίπτωση έκδοσης κοινών υπουργικών αποφάσεων που επέχουν θέση συμβάσεων και αφετέρου η δυνατότητα υλοποίησης ειδικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Share this post

Unink tatoo

Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή