ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ.

Καλείστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πιερίας, σε τακτική συνεδρίαση την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως….Θέμα 1: Διοργάνωση κοπής πίτας έτους 2019.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 2: Ορισμός ημερομηνιών επιχειρηματικής αποστολής στην Κίνα.

[Σχετική Απόφαση: Συνεδρίαση Δ.Σ. 26/9/2018, Θέμα 9]

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 3: Διοργάνωση γιορτής αγοράς Χριστουγέννων και δέσμευση πίστωσης ποσού 2,500.00€.

• Εισηγητής: Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος, κ. Δημήτριος Αλμαλιώτης.

Θέμα 4: Έγκριση κοινών Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμών) Επιμελητηρίου Πιερίας και Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π., έτους 2017.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου

Θέμα 5: Έγκριση απόδοσης υπέρ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ποσού 1,761.22€, από τα έσοδα 2017.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 6: Έγκριση απόδοσης υπέρ Ε.Σ.Ε.Ε. ποσού 1,174.15€, από τα έσοδα 2017.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 7: Έγκριση απόδοσης υπέρ Κ.Ε.Ε.Ε. ποσού 3,913.82€, από τα έσοδα 2017.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 8: Έγκριση δαπανών σεμιναρίων Ε.Φ.Ε.Τ., 1 Τμήματος, ποσού 750.00€.

[Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 2/5/2018, Θέμα 8, ποσό 4,000.00€]

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 9: Επιχορήγηση Ε.Ε.ΣΤ.Ε.Π., β’ δόσης έτους 2018, ποσού 20,000.00€.

[Σχετική Απόφαση Δέσμευσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 12/7/2018, Θέμα 6, ποσό 92,000.00€]

[Σχετική Απόφαση α’ δόσης: Συνεδρίαση Δ.Σ. 30/7/2018, Θέμα 4, ποσό 30,000.00€]

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 10: Εκτύπωση φυλλαδίου θρησκευτικού τουρισμού και δέσμευση ποσού 2,500.00€.

• Εισηγητής: Πρόεδρος, κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου.

Θέμα 11: Ερωτήσεις – Προτάσεις – Ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Share this post

Unink tatoo

Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή