Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή

Uniknk Tatoo

Erato Wine Restaurant…

ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης, βάσει του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) και με την υπ’ αριθμόν 232/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, έχει προβεί στη ρύθμιση που αφορά την αποπληρωμή των οφειλών προς τις ΔΕΥΑ….. Η ΔΕΥΑΚ υπενθυμίζει τους καταναλωτές της, ότι η ημερομηνία έναρξης της ένταξης των αιτήσεων υπαγωγής στην ρύθμιση ήταν η Δευτέρα 24/09/2018 και λήγει αύριο Παρασκευή 30/11/2018.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2351045309 & 2351045327.

Share this post