Περιγιάλι στην Ολυμπιακή Ακτή

Uniknk Tatoo

Erato Wine Restaurant…

ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΣΙΑΜΗΤΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ “ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΥΛΩΝΕΡΟΥ.

Πιστεύω πως ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να απαντήσει με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.
Για το λόγο αύτο κατέρχομαι ως υποψήφιος….
στο πλευρό του Δημήτρη Μυλωνέρου, ένος ανθρώπου της νέας γεννιάς, κομιστή νέων ιδεών και αντιλήψέων, όπου μπορεί να εγγυηθεί το αύριο του τόπου μας.
Με την ανακοίνωση μου αισθάνομαι την ανάγκη να δεσμευτώ απέναντι στους συνδημότες μου πως θα εργαστώ άοκνα προς την κατεύθυνση επίλυσης όχι μόνο των χρόνιων προβλημάτων αλλά και διαμόρφωσης ένος παισίου περαιτέρω αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

Σάκης Σιαμήτρας

Ιδ. Υπάλληλος

Share this post