ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 3-2-2020 ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Ο καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Α.Π.Θ. Κ. Καρακακτσάνης

ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΘΑΝΑΝΤΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο τ. Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνος Καρακατσάνης θα είναι ο επίσημος ομιλητής την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 της Σχολής Γονέων – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης.

Το θέμα και ο σκοπός  της ομιλίας που τιτλοφορείται  [«Εγκεφαλικός θάνατος» και οι μεταμοσχεύσεις ζωτικών οργάνων] είναι η επισήμανση των προβλημάτων, τα οποία έχουν αναφανεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων πενήντα ετών, αφ’ ότου καθιερώθηκε η έννοια του «εγκεφαλικού θανάτου», καθώς και η προσπάθεια απάντησης στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • α) εάν ο «εγκεφαλικός θάνατος» είναι ταυτόσημη έννοια με το βιολογικό θάνατο του ανθρώπου
  • β) εάν η προαναφερθείσα έννοια επινοήθηκε για καθαρώς χρησιμοθηρικούς λόγους και
  • γ) εάν η ταύτιση του  «εγκεφαλικού θανάτου» με το βιολογικό θάνατο του ανθρώπου είναι αποδεκτή από την Ιατρική και από τη Θεολογία της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας.

Στην έναρξη της εκδήλωσης η οποία γίνεται σε συνδιοργάνωση  με την Εφημερίδα «Ολύμπιο Βήμα» και του Λύκειου Ελληνίδων Κατερίνης θα ακουστούν χορωδιακά τραγούδια από την Νεανική Χορωδία Αιγινίου «CantoOlympus» υπό την διεύθυνση του μαέστρου Μιχάλη Καρυοφυλλίδη. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Κατερίνης (ΕΚΑΒΗ) στις 19:00 και όπως πάντα η είσοδος είναι Ελεύθερη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ὁ  Κωνσταντῖνος Γ. Καρακατσάνης γεννήθηκε στήν Καλαμάτα τό ἔτος 1946 (καταγόμενος ἑκατέρωθεν ἀπό τίς Κυδωνίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας). Εἶναι πτυχιοῦχος («ἄριστα»)  τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ  Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί διδάκτωρ τῆς ἴδιας Σχολῆς («ἄριστα»). Μετεκπαιδεύτηκε τρεῖς φορές -τήν πρώτη φορά μέ ὑποτροφία τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀτομικῆς Ἐνεργείας- σέ Πανεπιστημιακά Νοσοκομεῖα τοῦ Λονδίνου στό γνωστικό ἀντικείμενο τῆς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς.

          Διορίσθηκε ὡς Ἐπιμελητής στήν Ἕδρα τῆς Ἰατρικῆς Φυσικῆς τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί,  ἀφοῦ ἀνῆλθε προοδευτικῶς ὅλες τίς πανεπιστημιακές βαθμίδες, ἐξελέγη Καθηγητής τῆς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς στό ἴδιο Πανεπιστήμιο. Ἀπό τό ἔτος 1995 ἕως καί τόν Αὔγουστο τοῦ ἔτους 2013 ὑπῆρξε  ἐκλεγμένος Διευθυντής τοῦ Α΄ Πανεπιστημιακοῦ Ἐργαστηρίου τῆς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς. Συνταξιοδοτήθηκε τόν Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 2013, ἀφοῦ ὑπηρέτησε ἐπί τριάντα ὀκτώ συναπτά ἔτη στήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τό ἔργο του περιελάμβανε διδασκαλία τῶν φοιτητῶν στήν Ίατρική Φυσική καί στήν Πυρηνική Ίατρική, κλινικο-εργαστηριακό έργο στό Νοσοκομεῖο καί ἔρευνα στό γνωστικό ἀντικείμενο τῆς Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς.

          Ὁ ἀνωτέρω  καθηγητής ἔχει ἀσχοληθῆ στό παρελθόν μέ διάφορα θέματα βιοηθικῆς, στά ὁποῖα περιλαμβάνονται ἡ ὑπογεννητικότητα καί οἱ ἀμβλώσεις, ἡ “Ὁμοιοπαθητική” καί ὁ προβληματισμός σχετικῶς μέ τήν ἔννοια τοῦ “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου” καί τῶν μεταμοσχεύσεων ζωτικῶν ὀργάνων, τά ὁποῖα λαμβάνονται  ἀπό τούς ἀποκαλούμενους  “ἐγκεφαλικῶς νεκρούς” ἀσθενεῖς.

Γιά τό τελευταῖο θέμα ἔχουν δημοσιευθῆ ἄρθρα του τόσο σέ ἰατρικά καί νομικά περιοδικά -ἑλληνικά καί ξενόγλωσσα- ὅσο καί στόν κοινό περιοδικό τύπο. Στά ξενόγλωσσα ἄρθρα του παραπέμπουν διάφοροι ἀνά τόν κόσμο ἐρευνητές, ὅπως ἐπίσης καί τό Ἐθνικό Συμβούλιο Βιοηθικῆς τῶν Η.Π.Α. Γιά τό ἴδιο θέμα ἔχει συγγράψει στήν ἀγγλική καί στήν ἑλληνική καί ἕνα βιβλίο. Τέλος, τά τελευταῖα χρόνια, εἶναι πολύ συχνές οἱ τιμητικές προσκλήσεις πού τοῦ ἀπευθύνονται, γιά συμμετοχή του σέ παγκόσμια συνέδρια σχετιζόμενα μέ τό  θέμα τοῦ “ἐγκεφαλικοῦ θανάτου” καί τῶν μεταμοσχεύσεων ζωτικῶν ὀργάνων.  Εἶναι ἔγγαμος οἰκογενειάρχης καί πατέρας τεσσάρων τέκνων.