Εγκρίθηκε η συμμετοχή του 6ου Γυμνασίου Κατερίνης σε δύο ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

Τo  πρώτο πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουμε είναι το ΚΑ101, πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης,  με τίτλο «Η γνώση είναι παντού, ας την ανακαλύψουμε μαζί… Μαθαίνοντας ΚΑΙ έξω από την αίθουσα».  Έχει 12μηνη διάρκεια και στόχος του είναι, μέσα από την παρακολούθηση δομημένων σεμιναρίων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις  για βιωματική προσέγγιση της μάθησης και  διαχείριση της σχολικής τάξης, καθώς και να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ των χωρών ώστε να προκύψουν στρατηγικές συμπράξεις των εμπλεκόμενων σχολείων.

Το δεύτερο πρόγραμμα είναι το ΚΑ229, Στρατηγικές συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ Σχολείων, με τίτλο “Reset Today or Game over Tomorrow”.  Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο χρόνια (2020-2022) και θα συμμετάσχουν σχολεία από την  Αυστρία, τη Δανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα .  Στόχος του είναι  να ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες, εκπαιδευτικοί και μαθητές από κάθε σχολείο, σχετικά με τα αίτια και τις συνέπειες της μόλυνσης  του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή και το τι μπορεί να κάνει ο καθένας για να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. 

Ευχόμαστε το «ευρωπαϊκό μας ταξίδι» να στεφθεί με επιτυχία!

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε  τον κ. Αλ. Κόπτση, Περιφερειακό Διευθυντή  Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, και την κ. Β. Αγγέλη, Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου Φιλολόγων, για την ανάδειξη της πρωτοβουλίας του σχολείου μας και την ενθάρρυνσή τους σε κάθε επίπεδο.

Ο Διευθυντής Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

Κωστόπουλος  Νικόλαος