Προς ενιαίο πριμ Νέων στα 40.000 ευρώ και με μικρότερο κατώφλι

| ,

Σε ενιαίο πριµ 40.000 ευρώ για όλους ασχέτως κλάδου και περιοχής κατοικίας και µείωση της Τυπικής Απόδοσης στα 12.000 ευρώ από τα 14.000 ευρώ, προσανατολίζονται οι διαχειριστικές αρχές, µετά το τέλος της διαβούλευσης των Νέων Αγροτών. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda, τίποτα ακόµα δεν έχει κλειδώσει, ενώ οι αρµόδιοι περιµένουν ακόµα το ΟΚ από την Κοµισιόν για να προχωρήσουν στην επεξεργασία της προκήρυξης, γεγονός που καθυστερεί τις διαδικασίες. Συγκεκριµένα, όσον αφορά το ενιαίο πριµ, αυτό εξετάζεται ύστερα από πιέσεις των µελισσοκόµων που δεν λαµβάνουν την επιπλέον ενίσχυση των 2.500 ευρώ όπως οι υπόλοιποι κλάδοι της κτηνοτροφίας. Οπότε το σενάριο να µην υπάρχουν σκαλοπάτια στην επιδότηση (35.000 ευρώ συν 2.500 για ορεινές/µειονεκτικές περιοχές, συν 2.500 ευρώ για κτηνοτρόφου) εξετάζεται µε προσοχή. Για την Τυπική Απόδοση ένταξης από την άλλη, το αίτηµα µείωσης του κατωφλιού ένταξης που έχει τεθεί µετ’ επιτάσεως στη διαβούλευση, θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση µε την Τυπική Απόδοση κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου που έχει προβλεφθεί στα 18.000 ευρώ. Τα παραπάνω µένουν να επιβεβαιωθούν από τις τελικές αποφάσεις των διαχειριστικών αρχών που η λογική λέει πως θα υπάρξουν σύντοµα, καθώς οι εντάξεις στην πρόσκληση του φθινοπώρου θα βασιστούν στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021.

∆ιαφωνίες µε τη συµµετοχή των Νοµικών Προσώπων

Εν τω µεταξύ, τη µείωση του ελάχιστου ποσού τυπικής απόδοσης στα 10.000 ευρώ από τα 14.000 ευρώ για το πρόγραµµα των Νέων Αγροτών, τον αποκλεισµό των νοµικών προσώπων από το πρόγραµµα και µία δικαιότερη κατανοµή κονδυλίων ανά περιφέρεια προτείνει η ΠΟΓΕ∆Υ µε επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στη µακροσκελή τους επιστολή, οι γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου καταθέτουν τις απόψεις τους για τη διαβούλευση της προκήρυξη των Νέων Αγροτών, αναφέροντας πως τη σηµερινή εποχή είναι πολύ δύσκολη να βρεθεί η γη που απαιτείται για να νοικιάσουν ή να αγοράσουν οι ενδιαφερόµενοι ώστε να πιάσουν µία τόσο υψηλή τυπική απόδοση. «Σχετικά µε την αξία της γης, απλά θα σηµειώσουµε την ζηµιά που έχει γίνει µε την εγκατάσταση των ΑΠΕ (κυρίως φ/β), όπου σε πολλές περιοχές της χώρας ξερικά αγροτεµάχια είτε πωλήθηκαν σε τιµές µέχρι 2000 ευρώ/στρ., είτε ενοικιάστηκαν µε τιµές έως και 250 ευρώ/στρ./έτος. Πώς θα βρουν γη και µε τι τιµές οι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί; Βέβαια επειδή το θέµα των ΑΠΕ είναι ένα άλλο µεγάλο και σοβαρό θέµα, θα επανέλθουµε σύντοµα µε νέο εξειδικευµένο έγγραφο.», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Αναλυτικότερα ορισµένα σηµεία από την επιστολή της ΠΟΓΕ∆Υ έχουν ως εξής:

Εκφράζουµε σοβαρές επιφυλάξεις για την δυνατότητα ένταξης νοµικών προσώπων. Ο στόχος του µέτρου, δεν συνάδει µε την λογική του νοµικού προσώπου. Σε τελική ανάλυση και δεδοµένου ότι υπάρχει η έννοια ήδη από την προηγούµενη πρόσκληση, ας δοθεί στα νοµικά πρόσωπα η ελάχιστη δυνατή βαθµολογική πριµοδότηση σε σχέση µε τα φυσικά πρόσωπα.
∆ιαφωνούµε µε την κατακόρυφη αύξηση στο «κατώφλι» εισαγωγής στο υποµέτρο 6.1 (σ.σ 14.000 ευρώ). Για να γίνουµε αντιληπτοί µιλάµε για ελάχιστα µεγέθη εισαγωγής όπως 433 στρ. σκληρό στάρι ή 43 στρ. βαµβάκι ή 75 στρ. ελαιοποίησιµοι ελαιώνες ή 151 θηλυκά πρόβατα ή συνδυασµός αυτών, κ.λ.π. Αυτά τα µεγέθη, εφικτά για άλλες εποχές όπου το ενοίκιο ή/και η αγορά γης, αλλά και οι ζωοτροφές ήταν φθηνότερα και υπήρχε και κυκλοφορούν χρήµα, σήµερα σε πολλές Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Προτείνουµε µία λογική προσαρµογή και ελάχιστο κατώφλι εισαγωγής περί τις 10.000 ευρώ (από τις 8.000 ευρώ που ήταν στην προηγούµενη πρόσκληση του 2016), η οποία και θα αντικατοπτρίζει την δυναµική και σοβαρότητα της νέας πρόσκλησης.

πηγη

Σχετικά Άρθρα

© All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]