Υποβολή των φακέλων των αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 3.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020

|

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής των φακέλων (φυσικό αρχείο) στις αρμόδιες ΔΑΟΚ που αφορούν το Υπομέτρο 3.1 λήγει στις 12-3-2021. Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της ΔΑΟΚ ΠΕ Πιερίας 235135153, 2351351104.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης κ.α.α

Βουλγαρίδου Πηνελόπη

Σχετικά Άρθρα

© All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]