Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας: Αποκλειστικά με ραντεβού η ανανέωση των πάσο των ΑμεΑ για το 2021

ΑΣΕΠ: 98 προσλήψεις στην ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας – Οι 8 στην Π.Ε. Πιερίας

98 θέσεις εργασίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου ΑΣΕΠ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 98 ατόμων με σύμβαση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση (βάση του υποδείγματος) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μόνο ηλεκτρονικά στις κατωτέρω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5 ) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης ήτοι : από 5-2-2021 μέχρι 9-2-2021 και ώρα 15.00΄.

Code Embed: Cannot use AD1 as a global code as it is being used to store 4 unique pieces of code in 2967 posts

Στην ηλεκτρονική αίτηση θα αναγράφεται το εξής:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 67952(1802)4-2-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία και ώρα αποστολής που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η αίτηση συμμετοχής και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική
υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση μπορούν να ζητηθούν με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αφήστε μια απάντηση

©All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]