Εξοικονομώ

Αλλάζει το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Αιτήσεις με… χρονοκαθυστέρηση

Επανεκκίνηση του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Το χρονοδιάγραμμα και οι 3 αλλαγές για την απρόσκοπτη λειτουργίας της πλατφόρμας.

Έπειτα από την αξιολόγηση ζητημάτων που ετέθησαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και για την απρόσκοπτη λειτουργία της πλατφόρμας λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του Covid – 19, αποφασίστηκε να γίνουν τεχνικές προσαρμογές για την ομαλότερη ροή των αιτήσεων.

Στόχος είναι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» να θωρακιστεί από λάθη του παρελθόντος και να καλύψει παράλληλα τις σύγχρονες απαιτήσεις, δεδομένου ότι προορίζεται να αποτελέσει το πρώτο της σειράς ετήσιων προγραμμάτων της περιόδου 2021-30 για την ανακαίνιση συνολικά 600.000 κατοικιών, με χρηματοδότηση 3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ειδικότερα οι τρείς αλλαγές:

• Ορίζεται διάστημα πέντε λεπτών ως ελάχιστος χρόνος από τη δημιουργία της αίτησης έως την υποβολή της

• Βελτιώνονται επιμέρους σημεία που αφορούν στην πληροφόρηση που λαμβάνουν οι χρήστες κατά την συμπλήρωση στοιχείων και τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων του πληροφοριακού συστήματος.

• Διευκολύνονται οι υποβολές αιτήσεων για τις πολυκατοικίες Α και Β τύπου, μεταθέτοντας την υποχρέωση υποβολής στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

Το χρονοδιάγραμμα των αιτήσεων που είναι σε ισχύ

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 25.01.2021 αντί για τις 11.01.2021.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έναρξη των αιτήσεων θα γίνει στις 27.01.2021 αντί για τις 13.01.2021.
Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η υποβολή θα ξεκινήσει στις 29.01.2021 αντί για τις 15.01.2021.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις μετατίθεται για την 01.02.2021 αντί για τις 20.01.2021.
Τέλος, η υποβολή των αιτήσεων που αφορούν σε Πολυκατοικίες (Τύπος Α & Β) θα ξεκινήσει από τις 03.02.2021 σε όλη την επικράτεια.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού για κάθε Περιφέρεια διαμορφώνεται ως εξής:

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – 74 εκατ. ευρώ.
• Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – 73,5 εκατ. ευρώ.
• Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – 130 εκατ. ευρώ.
• Περιφέρεια Θεσσαλίας – 84 εκατ. ευρώ.

Ποιες εργασίες επιχορηγούνται

Επιλέξιμες κατοικίες

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

Υφίσταται νόμιμα
Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα
Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
Εργασίες

Αντικατάσταση κουφωμάτων
Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης – αυτονόμησης ενέργειας:

Εγκατάσταση νέου Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ενεργειακό συμψηφισμό.
Εγκατάσταση τοπικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρικοί συσσωρευτές), που παράγεται από Φ/Β.
Εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος.
Σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύματος (AC).
Σημεία επαναφόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC).
Εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων διαχείρισης (smart home), τα οποία συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
«Έξυπνα» συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων.
«Έξυπνα» συστήματα θέρμανσης/ψύξης.
«Έξυπνα» συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης.
Όσον αφορά στις πολυκατοικίες, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Αναβάθμιση και πιστοποίηση ανελκυστήρα.
Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων.

ΠΗΓΗ

Αφήστε μια απάντηση

©All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]