Από επιτροπή περνούν οι απουσίες των μαθητών

| ,

Ειδική επιτροπή για την δικαιολόγηση απουσιών απόι το σχολείο και την ένταξη των μαθητών στην τηλεκπαίδευση προβλέπει απόφαση του υπουργείου Παιδείας.

Οι γονείς των μαθητών δύνανται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στα σχολεία περί δικαιολόγησης απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος σχολικού έτους με την αιτιολογία ότι ο μαθητής διαμένει στο ίδιο σπίτι με άτομο που πάσχει από σοβαρό υποκείμενο νόσημα.

Στην συνέχεια οι κηδεμόνες παραδίδουν στο σχολείο σε σφραγισμένο φάκελο τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται στην επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τις περιπτώσεις και θα αποφασίσει αιτιολογημένα ένα ο μαθητής πρέπει να μην έχει φυσική παρουσία στο σχολείο και η φοίτηση παρουσία στο σχολείο και η φοίτηση του να συνεχιστεί με τηλεκπαίδευση. Στην επιτροπή συμμετέχουν πέντε ειδικοί και ακόμη πέντε αναπληρωτές, οι οποίοι θα πιστοποιήσουν με θετική η αρνητική αιτιολογούμενη κρίση εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Code Embed: Cannot use AD1 as a global code as it is being used to store 4 unique pieces of code in 3251 posts

Στην απόφαση ορίζονται και τα υποκείμενα νοσήματα τα οποία γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια επιτροπή και αφορούν συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, οι οποίοι διαμένουν στο ίδιο σπίτι με το μαθητή. Μεταξύ αυτών είναι άτομα με μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη από δύο και άνω ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, άτομα με διάγνωση νεοπλασίας, βαριά πνευμονοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια και άτομα με ανοσοκαταστολή λόγω βαριάς συνδυασμένης ανοσοανεπάρκειας.

πηγη

©All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]