Γ. Νταμπώσης: Ας πούμε τα πράγματα, με το όνομα τους!

Γ. Νταμπώσης: Ας πούμε τα πράγματα, με το όνομα τους!

Συμπληρώνουμε σχεδόν ένα χρόνο από την εμφάνιση της πανδημίας και τις καθοριστικές υγειονομικές και οικονομικές συνέπειές της σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο, παρά τα σοβαρά προβλήματα η καθημερινότητα δεν σταματά, γιατί απλά δεν σταματά η ίδια η ζωή.

Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα με πολύ ενδιαφέρον, μια σειρά δημοσιεύσεων που αφορούν τα τεκταινόμενα στον Δήμο Κατερίνης, στα οποία αισθάνθηκε την ανάγκη να παρέμβει το Κίνημα Αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, ο διορισμένος «Γραμματέας», ο οποίος θεωρεί ότι το εκφράζει – από κοινού – με ορισμένα μόνο από τα μέλη της Νομαρχιακής επιτροπής.

Η «βαρυσήμαντη» βέβαια αυτή ανακοίνωση άργησε ένα και πλέον χρόνο, έγινε χωρίς την έγκριση του αρμόδιου Κεντρικού οργάνου του Κινήματος Αλλαγής (προφανώς το θεώρησε περιττό) και αφού πρώτα μεσολάβησε η παύση του από τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή προϊσταμένου της Οικονομικής υπηρεσίας στον Δήμο Κατερίνης. Περιττό βέβαια να αναφερθεί, αφού είναι σε όλους γνωστή η στενή σχέση και ο εναγκαλισμός του «Γραμματέα» με την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου σε διοικητικό και πολιτικό επίπεδο.

Αναμφισβήτητα πρέπει να υφίσταται ουσιαστικό ενδιαφέρον από όλους μας για τη χρηστή διοίκηση του Δήμου, για το έργο που πρέπει να παραχθεί επ’ ωφελεία των πολιτών όπως και για την λογοδοσία των Δημοτικών Αρχόντων και των στελεχών τους. Ωστόσο, θεωρώ τουλάχιστον ατυχή, υπερβολική και άκομψη, αυτή την παρέμβαση – επίθεση στο Δημοτικό Συνδυασμό «Ανανέωση Τώρα» με επικεφαλή τον κ. Γιώργο Νταντάμη, που ο κόσμος της Παράταξης μας στήριξε.

Code Embed: Cannot use AD1 as a global code as it is being used to store 4 unique pieces of code in 3032 posts

Είναι απολύτως σαφές ότι εκπορεύεται από προσωπικές και μόνο επιδιώξεις και ουδεμία σχέση έχει με τον αξιακό κώδικα του Δημοκρατικού – Προοδευτικού μας χώρου.

Γιάννης Π. Νταμπώσης

Συντονιστής Δημοτικής Οργάνωσης Κινήματος Αλλαγής Κατερίνης

Αφήστε μια απάντηση

©All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]