Πανήγυρις στην Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην Κονταριώτισσα

Κατόπιν Προσευχῆς καί διά Πνεύματος συνέσεως, ὡς ὁρίζουν αἱ πρόσφατοι γνωσταί δυσχερεῖς συνθῆκαι, Σημεῖα τῶν καιρῶν μιᾶς Ἀποκαλυπτικῆς ἐποχῆς, τά ὁποῖα ἐν πόνῳ καί
προσευχῇ διεξερχόμεθα,

Ἐνημερώνομεν τοὺς Εὐλαβεῖς Προσκυνητὰς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, ὅτι κατὰ τὸ Ἑορταστικὸν διήμερον « 27 – 28 » Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἐπί Τιμῇ καί Μνήμῃ τοῦ Ἐφόρου καί Προστάτου
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἐφραίμ τοῦ Σύρου « τοῦ Ἁγίου τῶν Δακρύων », τῆς Συντριβῆς καί τῆς Μετανοίας, θά τελέσῃ τάς Ἱεράς Ἀκολουθίας κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.

Ἡ Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, Γερόντισσα Αἰκατερῖνα καί ἡ Ἀδελφότης αὐτῆς, εὔχεται ὁλοθύμως, ὅπως ὁ πλούσιος ἐν ἐλέει Θεός τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Παρακλήσεως, τῆς Πηγῆς τῆς Ὄντως Ζωῆς καί τῆς Χαρᾶς, διά τῶν δραστικῶν πρεσβειῶν τοῦ Εὐσπλάγχνου, Φιλανθρώπου, Στοργικοῦ, Φίλου τῶν πτωχῶν καί ἀσθενῶν, Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, χαρίζηται ὑγιείαν ψυχῆς τε καί σώματος, Πίστιν κραταιάν καί σταθηράν, Ἐλπίδα βεβαίαν, Ὑπομονήν, τήν ἐξ ὕψους Δύναμιν καί Παρηγορίαν εἰς ἀνακούφισιν καί ἀναψυχήν παντός, ποικίλως δοκιμαζομένου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ.

Μετ΄ ἀπείρων εὐχών
καί πολλῆς τῆς ἐν Χριστῷ Ἀγάπης
Ταπειναί Ἱκέτιδες πρός τόν Κύριον
† Η Γερόντισσα
Αἰκατερίνα Μοναχή
καί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφαί

Σχετικά Άρθρα

© All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]