ορκωμοσία- Στρατός

Χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων η ορκωμοσία οπλιτών στο Στρατόπεδο Μπαλανίκα στο Λιτόχωρο

Ορκωμοσία οπλιτών στο Στρατόπεδο Μπαλανίκα

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 04 και την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021,

Code Embed: Cannot use AD1 as a global code as it is being used to store 4 unique pieces of code in 3001 posts

θα πραγματοποιηθούν στο Στρατόπεδο «ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ» στο Λιτόχωρο, οι τελετές ορκωμοσίας των Oπλιτών Θητείας της 2021 Α΄ ΕΣΣΟ. Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την προστασία από τη μετάδοση της νόσου, COVID-19 και προκειμένου να μειωθεί η διασπορά της νόσου οι τελετές θα πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

©All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]