Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας συνεχίζει να υλοποιεί έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου ευθύνης της για την κατά το μέγιστο δυνατόν εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων

|

Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας

Ολοκληρώνεται η υλοποίηση έργων με τίτλο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της ΠΚΜ / Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Πιερίας», με την τοποθέτηση προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας στις άκρες του οδοστρώματος κατά μήκος του οδικού δικτύου ευθύνης της ΠΕ Πιερίας.

Στο πλαίσιο της ασφαλούς οδήγησης, στο οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας, στην 13η Επαρχιακή Οδό, στο ύψος των Φωτεινών – Αγίου Δημητρίου. 

Code Embed: Cannot use AD1 as a global code as it is being used to store 4 unique pieces of code in 3251 posts

Προτεραιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας είναι «η ασφάλεια των οδηγών κατά τη μετακίνησή τους στους δρόμους. Η εικόνα των προστατευτικών στηθαίων, βοηθούν τους οδηγούς που μετακινούνται στο οδικό δίκτυο ευθύνης της ΠΕ Πιερίας, να νοιώθουν ασφάλεια», τονίζει η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου.

©All rights reserved.
Developed by MagicAnes

Επικοινωνία
EMAIL: [email protected]